Temat tygodnia: „ŻYCIE W KRAINIE ŚNIEGU I LODU”

PONIEDZIAŁEK 10.02.2020

TEMAT DNIA: Gdzie mieszkają Eskimosi?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-szybkie reagowanie na polecenia słowne i  wzrokowe

-układa zdania do słowa na określoną głoskę

-interesuje się mapą, innymi krajami

-odnajduje określone kontynenty na mapie

-maluje pastą do zębów na określony temat

-wie jak powstaje śnie

-ogląda płatki śniegu pod lupą

-tańczy do muzyki

-zna utwór Cztery pory roku – Zima” A. Vivaldiego

WTOREK 11.02.2020 

TEMAT DNIA: Czy znasz te zwierzęta?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-potrafi aktywnie – na zabawie spędzić czas wolny

-zna kierunki i potrafi je pokazać

-odgaduje zagadki o zwierzętach

-potrafi o nich opowiedzieć

-wie gdzie mieszkają

-śpiewa rymowanki

-ma poczucie rytmu

-wspólnie z innymi lepi bałwana

-tworzy wyrazy od jednej sylaby

-odnajduje różnice na obrazkach

ŚRODA 12.02.2020

TEMAT DNIA: Pingwiny na start.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-szanuje innych podczas zabawy

-pamięta kolejność obrazków

-wyróżnia głoski w nagłosie

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie8

-dodaje i odejmuje w zakresie 8

-posługuje się cyframi

-jest sprawne ruchowo

–słucha poleceń nauczyciela

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-układa w całość obrazek

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami

CZWARTEK 13.02.2020

TEMAT DNIA: Rozśpiewane święta.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie z ustalonymi zasadami

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-prawidłowo wymawia zgłoski

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-słucha poleceń nauczyciela

-wycina elementy pingwina i łączy je  w całość

-wie, że częste przebywanie na świeżym powietrzu wzmacnia odporność organizmu na choroby

-wypowiada nazwy zwierząt  w liczbie pojedynczej i mnogiej

-koloruje wg wzoru

PIĄTEK 14.02.2020

TEMAT DNIA: Polarnicy.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–bawi się zgodnie z innymi

-słucha poleceń i stosuje się do ich treści

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-odnajduje na mapie kontynenty Arktykę i Antarktydę

-potrafi o tych kontynentach opowiedzieć

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania na torze przeszkód

-zauważa zmiany w przyrodzie

-potrafi rytmizować teksty

-bawiąc się przestrzega zasad