WIERSZ NA POWITANIE BABCI I DZIADKA NA UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

1. Witajcie, witajcie
Drogie babcie i dziadkowie
Bardzo się cieszymy
Żeście tu przybyli.

2. Jak nie wyjdzie znakomicie
Przedszkolakom wybaczycie
Teraz pięknie się kłaniamy
Do słuchania zapraszamy

3. Serduszko maleńkie
Silnie dziś nam puka
Bo złożyć życzenia
To też wielka sztuka.