Wydłużenie terminu składania kart

W związku z decyzją MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie 12-25 marca 2020 roku informujemy, że ulegnie wydłużeniu termin składania kart i podpisywania umów na nowy rok przedszkolny 2020/2021. Po wznowieniu działalności placówki będziemy państwa informować o nowych ustaleniach.